Ivar Fors och Erik Alheim mailade mig en film de gjort. Filmen tar avstamp i den uppmärksammade händelsen på Malmö central, fredag den 6:e februari 2015. Då en nioårig pojke blev hårt omhändertagen av en ur vaktpersonalen på stationen. Eriks och Ivars intention är inte att peka finger mot den enskilde utan endast att försöka nyansera/förnya diskussionen om de allra minstas villkor, och det ansvar vuxensamhället måste ha emot dessa.

De skriver ”Vår förhoppning med filmen är att de som ser den, ska tänka en gång extra. Tänka igenom hur de önskar att samhället ska bemöta barn. Om det så är flyktingbarn, barn på förskolan, eller i hemmet. Med intentionen att ge frågan den avdamning den behöver. Utan svartvita pekpinnar. Eftersom vi anser att ett barn, oavsett förutsättningar, alltid förtjänar trygghet.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=91k-ZeAfqTM]


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *