Forskning

Att växa sidledes: Tematik, barnsyn och konstnärlig gestaltning i Suzanne Ostens scenkonst för unga

The childish Unga Klara : contemporary Swedish children’s theatre and its experimental aesthetics

“Everyone is Romeo and Juliet!” Staging dementia in Wellkåmm to Verona by Suzanne Osten