Stiftelsen Eva Bonniers 70-årsfonds stipendium 2022 tilldelas regissören och författaren Suzanne Osten


Stiftelsen Eva Bonniers 70-årsfonds stipendium 2022 går till regissören ochförfattaren Suzanne Osten för Vem tror hon att hon är, Suzanne Osten? En självbiografi i tre akter (Ordfront, 2021).

Motiveringen lyder:

Vem tror hon att hon är Suzanne Osten? En självbiografi i tre akter fogar Osten samman liv och verk och synliggör kvinnorna och barnen som ett bärande tema i en många gånger påtagligt manlig värld. Vitalt, kontroversiellt, djupt personligt får läsaren följa Suzanne Osten i hennes ständiga sökande efter sig själv, samtidigt som hon berättar om svensk scenkonst från 1960-talet fram till idag.  

Prisceremonin, ett något försenat femårsjubileum, inbegriper såväl pristagarna 2020, 2021 som 2022 års pristagare och kommer att ske på Nedre Manilla i april 2022.

Stiftelsen Eva Bonniers 70-årsfond har till ändamål att genom utdelande av stipendium understödja sakprosa och populärvetenskapligt berättande om i första hand kvinnor och den kvinnliga erfarenheten i dåtid och nutid.


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *