Fryshusets ”Hederspris för livsgärning”


Fryshusets grundare Anders Carlberg avled i januari 2013. Minnespriset delades ut första gången 2016. Priset delas ut i kategorierna ”Årets påverkare” och ”Årets revanschist”, och som stipendium till ”Årets unga förebild”, samt ett hederspris för ”Livsgärning”.

Juryns motivering: ”Suzanne Osten är Sveriges ledande pionjär inom utveckling av teater för och om barn och unga. Hennes arbete har även fått stor internationell uppmärksamhet. Fryshuset vill med denna utmärkelse hylla och lyfta Suzanne Osten för hennes konstnärskap och outtröttliga arbete för utsatta barn. Hon har använt sin egen erfarenhet, som barn i en dysfunktionell familj och har vågat berätta om barn som far illa, då alltid med ett stråk av hopp mitt i den svartaste av situationer.

Läs mer om priset här


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *